ХОРОСКОП за 2013 година

Екслузивно
Сряда, 21 Април 2021
Видяна: 12233 пъти | Добавена: 09:49 | 15.12.2012 | Източник: dnes.co.uk

Хороскоп за 2013 г. – зодия ОВЕН
През тази година повечето от Овните ще са затрупани с проблеми. Ще бъдете много активни и желание­то ви да вървите напред ще е огро­мно, но въпреки това няма да можете да постигнете никакви резултати. Ще тъпче­те на едно място и ще бъдете безсилни в борбата си с обективните обстоятелства. Точно в този момент ще се активират действията на тайните ви врагове. Конкурентите ви ще се събудят за нова битка и ще искат да заемат мяс­тото ви. Ако сега започнете да си изяснявате отношенията, вие ще се окажете в много неизгодна позиция. Сега мислите и силите ви трябва да са на­сочени към работата ви, а не да ги разпилявате в странични занимания и конфликти.

За вас ще се пуснат много клюки, но не бива да давате ухо и да се ядосвате. Звездите ви предупреждават, че в ра­ботата ви всичко ще върви по-бавно, но без голе­ми провали. Застрашени са само отношенията ви с партньор или колега от друг град, с който ще се озовете в конфликт. Веднага трябва да се ликвиди­рат всякакви недоразумения, защото, ако този кон­фликт се задълбочи, и двете страни ще претърпи­те големи загуби.

Едва през последното тримесечие на 2013 ще можете да се заемете с плодотворна работа и да придвижите нещата си напред. Ако тогава пред­приемете служебно пътуване, то ще протече мно­го сполучливо и в следствие на разговорите, прове­дени тогава, вие ще имате доста парични постъ­пления.

Проблеми ще имате и в личния живот. От­ношенията с постоянния ви партньор навлизат в задънена улица. Напълно е възможно, както и два­мата сте много изнервени да си кажете по-тежки думи, да се скарате и да се обидите един друг. Съберете сили и употребете цялото си обаяние и тактичност, за да възстановите равновесието. Направете така, че всичко да бъде бързо забраве­но и отново да цари мир и разбирателство. Изгра­дете отношенията си на основата на разбирател­ството и доверието и не допускайте никой от вас да вярва на слухове.

В началото на периода много от представителите на зодия Овен ще имат недо­разумения и с роднините си. Всеки ще тегли чер­гата към себе си и няма да иска да отстъпи и да направи компромис. Спазвайки общата тенденция, към края на пролетта, отношенията с близките ви ще се оправят и ще се възцари дълготраен мир.

Тези, които страдат от хронични заболявания трябва да бъдат много внимателни и да се пазят, защото е възможно да се засилят симптомите.

Хороскоп за 2013 г. – зодия ТЕЛЕЦ
Пред повечето от вас предстои година на много промени. Това няма да ви зарадва. Ще бъдете мно­го нервни и непрекъснато недоволни от развитието на събитията. На първо място ще се отвори нова страница в професионалното ви развитие. Ще водите извест­ни преговори с доста влиятелни хора, които ще обе­щаят да ви помогнат. И макар, че засега всичко е само на думи, перспективите пред вас са доста до­бри и тези хора наистина биха могли да ви изва­дят от кризата, в която сте затънали от извест­но време насам.

Много промени ще настъпят в обкръжаващата ви среда. С повечето от колегите и партньорите си ще се наложи да се разделите. Въ­преки, че раздялата ще бъде доста мъчителна за вас и много неприятна за колегите ви, ще трябва да направите това. Рискувате да ви намразят мно­го хора, но не бива да допускате никакъв компромис за никого и за нищо. Разчитали сте много на ня­кои хора, които са ви обещавали парични облекче­ния и компенсации, но те ще ви излъжат и вие ще се чувствате огорчени. Ще се опитат да ви обяснят многословно и с високопарни думи своята невин­ност, но вие трябва да бъдете категорични. Най-остра ще бъде борбата през втората половина на 2013 година и дори ще остане с перспектива да продължи и в началото на другия месец.

Елиминирайте всички несигурни и некоректни хо­ра около вас. Оставете само най-верните си съ­трудници. Същата ситуация ще се разиграе и в лич­ния ви живот. Разчитали сте на свои приятели. Ви­наги за тях сте правили повече, дори отколкото за собственото си семейство. Точно тези хора ще ви разочароват, а други, които не са ви били толкова близки ще проявят готовност да ви помогнат и да ви подкрепят. Тази преоценка на приоритетите ще ви накара да се замислите дали е трябвало да пра­вите такива големи жестове към приятелите си.

Въпреки доста натоварения и напрегнат период, предстоят ви много хубави и весели събирания. Го­лемите парични постъпления от предишната година, ще ви дадат възможност да се замислите за организиране на почивка или на пътуване. Можете да предложите на приятели да дойдат заедно с вас, но и само семейството да заминете, ще прекара­те много хубаво. Вашите най-близки хора през по­следните месеци са били непрекъснато до вас и са изтърпявали смяната на настроения и нервните ви изблици. Бихте могли да им се отблагодарите с ор­ганизиране на незабравими уикенди.

 

Хороскоп за 2013 г. – зодия БЛИЗНАЦИ
Звездите съветват Близнаците да не се затварят в себе си и в собствените си проблеми през престоящата година. Тогава плодо­вете на творчеството ви, или просто ва­шите заслуги, ще ви позволят да се ог­реете в лъчите на славата. В последния месец на старата и първия месец на новата година на представителите на тази зодия се предоставя шанс да ко­ригират някои неща в отношенията си, затова внимавайте да не го пропуснете. Възможно е, благодарение на това да разберете не­що много важно.

През първите няколко месеца на 2013 буквал­но ще балансирате на границата меж­ду добро и зло. Случващите се събития ще ви принудят постоянно да правите избор между това да постъпвате в съ­гласие с общоприетите морални прин­ципи или да действате според собствените си егоистични интереси. Периоди­чески ще правите и едното, и другото с което много ще изненадате и до известна степен ще стреснете околните. Ще ви е необходимо да съхраните спокойствие­то си, възможни са чести спадове на на­строението. Не е най-подходящият период за уреждане на отношенията. Сега едва ли сте способни да вземете сери­озни решения. Напротив, често ще ме­ните своето мнение от едната до корен­но противоположната крайност.

В никакъв случай не взимайте чужди па­ри. Звездите ви съветват в разумни гра­ници да правите икономии. Трудно е да се каже, че парите няма да ви стигат. Но едва ли точно тази година можете да си позволите скъпоструващи покуп­ки. Не харчете през периода крупни су­ми. Желателно е даже известно коли­чество пари да държите като неприкос­новен запас.

През тази година с успех ще можете да се заемете със завършването на ста­ри, недовършени неща, например офор­мяне на документи, преместване в дру­го жилище. С лекота ще можете да раз­решите тези въпроси, които отдавна са изисквали вашето внимание. Главното е да не ви домързи да поставите пред се­бе си ясна цел.

Из­лишното пренапрежение може да дове­де до безсъние и главоболие. Не се оп­итвайте да борите стреса с алкохол, ни­котин или кафе. Даже обичайната за вас доза през този период, може да се ока­же прекалено висока. По-добре зарад­вайте организма си с орехи, свежи зе­ленчуци, плодове и сокове.

 

Хороскоп за 2013 г. – зодия РАК
Годината ще изисква от раците повишено внимание както в личните дела, така и в работата. През този период твърде мно­го зависи от това доколко изкусно може­те да се разберете с хората и да усети­те усложнената ситуация. Ще имате са­мо една възможност да вземете реше­ние и да го поправите след това ще бъде невъзможно. Свикнали сте да решава­те всички въпроси бързо и в крачка. Но през тази година трябва да се откажете от това. Прибързаното и необмислено ре­шение може да разруши отношенията с близките хора или даже да се яви ка­то причина за разтрогване на брак.

Първите месеци на новата година, особено март 2013 г. могат да станат за Раците доста успешни. Особено в делови план. Това е отлично време за нови замисли и начи­нания, разбира се, ако не разчитате, че всичко ще се случи от само себе си: по­ложението на звездите гово­ри за това, че ще се наложи да положи­те доста усилия, но имате всички шансо­ве да преодолеете препятствията. За вас не малко значение ще има об­щественото мнение, затова вие сте на­строени на модна вълна във всичко. Напълно вероятно е в предверието на про­летта да пожелаете да промените ими­джа си, да започнете да се занимавате с йога и т.н.

Най-успешна за вас ще бъде първата половина на годината, затова отговорните неща планирайте за това време. Не трябва да пренебрегвате правила­та за движението по пътищата, това ще ви помогне да намалите вероятността от аварии, което сега е особено актуално.

Най-ярка и пълна със събития ще бъ­де интимната страна на отношенията ви. Вие сте способни по нов начин, да­же философски, да се отнасяте към сек­са. И съгласете се, ако философията ка­сае Камасутра, то интереса се повиша­ва. Така ще бъде и с вас, новата година ще посрещнете с нови усещания.

Що се касае до възпитанието на де­цата, то те ще бъдат пълни с изненади – както приятни, така и не много прият­ни. Вашата главна задача е да запазите авторитета си. Намерете баланса между строгостта и демокрацията, още повече, че това вие прекрасно го умеете.

Вие, както и преди активно ще участ­вате в живота, работата и проблемите на своите близки.

От цялата си душа вие сте готови да обещаете много, но сега е напълно ве­роятно да не успеете да удържите ду­мата си, затова не поемайте върху се­бе си прекалено много. Това касае и от­ношенията ви с вашето обкръжение ка­то цяло.

 

Хороскоп за 2013 г. – зодия ЛЪВ

Въпреки всичките изпитания, които ще ви се наложи да изживеете през идващата година, се постарайте да запазите само­обладание и душевно равнове­сие. Желаещите да имат нова работа или да направят карие­ра на старото място могат да се опрат на благоприятното влияние на този период и пол­зотворно да го използват. На мнозина от вас ще бъдат предложени изгодни предложения. Повишената ви самооценка може да ви попречи да постигнете компромис с пар­тньори в нови ангажименти. Много от вас ще се предразположени да действат за бла­гото на другите. Вашата дей­ност може да завърши с успех. Мнозина ще реализират свои­те таланти и способности, но някой със сигурност ще ви ра­зочарова.

Някой, който не се от­личава с особена порядъчност може леко да злоупотреби с ва­шата доверчивост. Недоволс­твото от съществуващото положение на нещата може да предизвика във вас неконтро­лируем емоционален взрив. На мнозина благотворителната дейност ще обезпечи психоло­гическа устойчивост и допъл­нителен стимул в живота. Очакват си заплетени ситуации, но вие ще можете да се измъкнете дори и от най-обърканите от тях, запазвайки честта, достойнс­твото и верността си към хо­рата с които работите. Из­ползвайте момента за да се ориентирате в своите вът­решни противоречия и конфлик­ти. Благодарение на своите умения да разпознавате хора­та и да предвиждате далечни­те последствия от едни или други събития бие можете да постигнете много.

Възможно е у вас да се появи желание да споделите с близък човек впечатления и да обсъдите с него проблемите си. Звездите предупреждават,че това може да донесе разочарования, тъй като може да оста­нете неразбрани. Благоприят­но е известно усамотяване, раз­мислите и творческата дей­ност. Старайте се да постиг­нете най-добри резултати с най-прости средства. Във важните неща залагайте без да се боите от загуба. Възможно е да започне­те нова любовна връзка. Се­мейното щастие ще съпътс­тва тези, които самостоятел­но са осмислили живота си. Средата на годината е благоприятна за плани­ране на нова дейност и разв­лечения. Очаква се приток на нови сили и интересни мис­ли, чиято реализация трябва да ви донесе удовлетворение. Не трябва да рискувате безсмис­лено.

Вие ще бъдете любознателни, интелектуални, крас­норечиви и романтична наст­роени. Възможно е да се изме­нят отношенията със стари приятели или покровители. Не е изключено пътуване, което ще определи плановете за бъ­дещето. През есента е добър момент за пъте­шествия и почивка на море. Възможно е в главата ви да се промъкнат неосъществими планове с авантюрен характер и голяма разточителност.

Необходимо ви е да про­явите решимост и да си даде­те окончателен отговор по някои въпроси. Мнозина от вас ще са проницателни и предпаз­ливи, като под външната усамотеност ще скриват в себе си характерната нужда от поддръжка и съюзничество. Не си струва да действате пра­волинейно или да прокарвате нови пътища.

Хороскоп за 2013 г. – зодия ДЕВА
Твърде розовото възпри­емане на действителността и изграждането на въздушни замъци ще прикрият реалното положение на нещата. Както никога досега през 2013 от вас ще се изисква внимание и пре­ценка в думите и постъпки­те. В края на годината трябва да бъдете близо до природата. Ако имате вила, то посвете­те втората половина на 2013 на нейното благоустроява­не. Пролетта е подходяща за ак­тивност, интересни пътува­ния, и далечни пътешествия. Главното е да запазите душев­ното си равновесие, не тряб­ва да се сърдите и да се обиждате на никого. Някои от Девите могат да бъдат принудени да взе­мат активно участие в проб­лемите на приятели или род­нини. Научете повече за нови хора появили се в живота ви, за да се предпазите от изне­нади.

Вие ще постигнете уве­реност в себе си, тъп като притежавате способността да се приспособявате към дру­гите дори по отношение на външните и повърхностни не­ща. Постарайте се да разби­рате действителните чувст­ва на хората. През повечето време само дипломатичността трябва да бъ­де ваш помощник във всички контакти. Постарайте се да задържите започнатите ангажименти без да ги отлагате за по-нататък. При такъв под­ход успехът ви е гарантиран. В началото на есента рябва да сте много вни­мателни и предпазливи в ангажиментите и финансовите сметки. Общуването ще ви но­си удоволствие. Положението в любовните отношения ще зависи в значителна степен от вас. Общуването и връзките могат да се превър­нат в потребност за вас, а всички чувства и емоции ще придобият най-голяма значи­мост, превръщайки се в не­делима част от живота на представителите на зодия Дева. Вашето материално благопо­лучие ще зависи от самите вас.

Ще ви се наложи да взи­мате сериозни решения в лич­ния си живот. Второто тримесечие на годината може да преобърне наопаки живо­та на някои от вас. Нови хора появили се във вашето обкръжение ще съдействат за уве­личаване на независимостта ви във всяко едно отношение. Не забравяйте, че в името на целта и във ваша полза, поня­кога трябва да се правят и компромиси.

Взимайки решение за лич­ния си живот не си оставайте път за отстъпление. За по-чувствителните в емоционален план не са изключени избухливост и безпри­чинна тъга. За постигането на поставената цел се обедине­те с други хора, като ги прив­лечете към своите проекти и планове. Разходите ви ще на­раснат, но те ще имат напъл­но конструктивен характер и ще са от полза за работа. Възможно е в края на периода да осъществите мечтите си по отношение на лица от противоположния пол. Намерете равновесието между реалните условия на свое­то съществуване и природна­та предразположеност към идеализация, между стремежа към нов живот и получения жи­тейски опит. Планетите ще са благосклонни и затова ще ви позволят да блеснете с талан­ти и необикновени способнос­ти. През тази година общест­веният ви успех да нарасне, като резултат на усилията ви.

 

Хороскоп за 2013 г. – зодия ВЕЗНИ
През тази година ще се сблъскате със завише­ните изисквания и твър­дата позиция на колеги и делови партньори. Постарайте се на вся­ка цена да се въздържате от реакции не се поддавайте на възможни провокации. Издръж­ливостта, хладнокръви­ето и творческия под­ход към дейността ще ви помогнат да ре­шите важни професио­нални задачи. В първите месеци на 2013 ви се препоръчва да се въздържате от скъпи при­добивки. В личен план това е един много хармоничен период. Ваши­те неща ще тръгват много по-успешно, ако за реализацията на своите намерения си оси­гурите поддръжката на се­мейството. Благоприятни са преместванията, далечните пътувания и пътешествията. Трудно ще бъде да се избег­нат непланираните разходи по­ради желаните прекарвания.

През третото тримесечие на годината планетите направо ви подтикват към флирт и тър­сене на развлечения. Бъдете внимателни при оценката на новите си познати. Не е же­лателно да се занимавате със семейни и битови проблеми. Независимо дали ще прекара­те свободното си време със съпругата си /съпруга/, с де­цата или в усамотение, разв­леченията ви ще носят инте­лектуален характер. Дейнос­ти свързани с организирането на развлечения и зрелища, а съ­що и с изкуство ще носят ма­териални приходи. Възможно е залог за ус­пеха ви да бъде външната привлекателност и новият имидж. Не трябва да жалите пари за това. Като научите отстрани информация, касае­ща личния ви живот, не бър­зайте да правите прибързани изводи. През този период раз­лични реорганизации и преустройвания в работата очак­ват работещите в областта на културата, спорта и туриз­ма.

В началото на лятото е възможен флирт с колега от работата. Преразгледайте отношенията си със свои приятели. Възмож­но е да се държите с тях до известна степен импулсивно и да не умеете да ги изслушва­те. В деловото партньорство е възможно създаването на но­ви здрави връзки и прекратя­ването на някои стари. Пос­тарайте се само да въведете ред в личните си дела. Имайте предвид, че не­изпълнението на задълженията и обещанията може да ви пос­тави в крайно затруднено положение. Възможно е близък чо­век да ви помогне да решите важен въпрос. И вие ще му бъ­дете изключително задължени. В обществен план не са изключени големи изменения, чий­то инициатор ще бъдете са­мите вие, ако имате конкрет­на и конструктивна идея.

 

Хороскоп за 2013 г. – зодия СКОРПИОН
Мнозина от Скорпионите няма да са спо­собни да се концентрират върху вътрешните си усеща­ния и могат да изгубят инте­рес към неотдавнашния обект на своята страст. Старайте се да бъдете безупречни във всяко отношение и да спазвате правилата на поведение на обществените места. В зани­манията си не трябва да раз­читате на късмета и всичко ще зависи от вашата амбициозност. Постарайте се да се въздържате от твърде сме­ли постъпки и решения. Не при­емайте предложенията за лес­ни доходи. Началото на годината е белязано със срещи и събития, които ще доведат до преоценка на ценнос­тите. Периодът предвещава успехи и постижения за актив­ните и деловите от вас, кои­то не се успокояват с вече постигнатото. Занимавайте се отговорно с текущите си ангажименти. Материалните постижения ще бъдат сравни­ми с духовните стремежи.

Бъдете предпазливи, из­лишъкът от чувства и емоции може да се окаже разрушите­лен или рязко да се смени с пъл­на апатия и безразличие. Не си заслужава да се правят голе­ми планове, а е по-добре да се заемете с по-приятни за вас неща. Деловите срещи едва ли ще донесат резултатите на които се надявате. Упорито­то преследване на някои цели може да доведе до обратен ре­зултат. Голяма е вероятността да проявите несдържаност, която да доведе до отчуждения в любовните връзки. Не си заслужава да злоупотре­бявате твърде много с неза­висимостта в отношенията с близките си. От тях все пак ще зависи много от благопо­лучието ви. Ако не сте излез­ли в отпуск, трябва да напра­вите това колкото се може по-бързо. Ако не планирате почив­ка, се заемете с осъществяването на някакъв голям въп­рос.

Малко благоразумие няма да ви е излишно, до­ри в проявяването на положителните качества на характе­ра ви, тъй като те могат да се превърнат в отрицателни. Прекомерната самопожертвователност може да бъде бре­ме за близките ви. По-добре е да потърсите духовната поддръжка в любимите си занима­ния. Духовната дейност може да ви донесе повече пол­за отколкото прекомерната деловитост в областта на ма­териалния свят.

След есента на 2013 са напълно възможни сериозни промени в личния живот, свързани с нови познан­ства и прекратяването на пре­дишни връзки. За мнозина ще бъде лесно да оценят създало­то се положение. Благоприят­ни са деловите срещи, прего­ворите, контактите с начал­ството и колегите. Периодът е благоприятен за финансова дейност, подкрепяна от поддръжката на влиятелни хора и точни сметки.

Сферата на романтични­те отношения няма особено да ви удовлетворява. Най-вероят­но в тази област ще цари пъл­но затишие. Лятото може да донесе на мнозина вълнения и изненади. Ангажиментите на­сочени към постигането на ма­териално благополучие, ще изисква от вас допълнителни сили. Както и да се стекат об­стоятелствата, не забравяйте за хората, които са ви по­могнали.

 

Хороскоп за 2013 г. – зодия СТРЕЛЕЦ
През 2013 година насочете силите си към укрепване на своето положение и добро име. Не си при­писвайте всичките заслуги. Избягвайте надменността и високомерието. Въздържайте се от физически натоварва­ния и ненужни познанства. Из­бягвайте тъмнината и усамотяването. В началото на периода ще ви бъде трудно да се удържите от покупки. Възможна е разсеяност и неумение правилно да оцени­те възникващите ситуации. През втората половина на годината може да възникнат изнена­ди, предизвикани от прекомер­ната разкрепостеност, риск и безгрижие. Не се впускайте в авантюри с малко познати хо­ра и се постарайте да пред­видите последиците от свои­те постъпки.

Вие може да проявите доброта и снизходителност към грешките на някои хора. Дарбата ви да разбирате хо­рата и да се отнасяте с вни­мание и съпричастие към тех­ните проблеми ще ви спечели много нови приятелства. Но все пак бъдете предпазливи и не отваряйте вратите на до­ма си пред всеки нов приятел, тъй, като някои могат да искат просто да ви използ­ват за свои цели. Пролетта е благоприятен период за критичен анализ на любовните връзки. Не пропускайте пок­рай ушите си забележките по ваш адрес. В тях има нещо ра­ционално. Старателно прове­рявайте възникналите съмне­ния. При общуването с колеги или подчинени проявявайте сдържаност. Не правете преж­девременни изводи. Възможно е да загубите добро предложение поради нежеланието ви към компромиси.

Не е изключено стече­ние на обстоятелствата или ново познанство да изиграят голяма роля в живота ви във второто тримесечие на 2013. По­ради неумението да се отпус­нете и да приемете чуждата гледна точка може да се стигне до дребни спречква­ния с околните. Ако това с което ви се наложи да се за­нимавате ви се стори непоз­нато, не се плашете. Можете бързо да навлезете в същ­ността на нещата. По отно­шение на парите не разчи­тайте на помощ и обещания на други хора.

При жените Стрелци през лятото са възможни поводи за размисъл и безсъ­ние. Използвайте възможността за активното включване в обществения живот. Пови­шената ви работоспособност може да принуди колегите ви да се учудват колко бързо сте постигнали добра форма. Ще сте късметлии с парите, ако имате предвид добрите съве­ти.

Не се затваряйте в се­бе си и намерете рамо, на което да се облегнете. Не от­хвърляйте помощта и съвети­те, обсъдете сложните проб­леми с компетентни хора. Ус­пехът в индивидуален план ще бъде само мним. От вас ще се поискат решителни дейс­твия, упоритост при пости­гането на целите и преодоля­ване на препятствия. Не трябва да бъдете повърхнос­тни и да разчитате на момен­тната изгода от всичко пред­прието.

При самотните от вас са възможни бурни, безконт­ролни увлечения и любовна треска. Личната сфера на се­мейните е напълно благопо­лучна и в семействата хар­монията е възстановена. Бъ­дете готови за промени в служебното си положение. Четете повече, бъдете в те­чение на най-новата касаеща ви информация и постоянно се самоусъвършенствайте. Мо­же да израснете в общес­твен план благодарение на собствените усилия или на сполучлив брак.

Хороскоп за 2013 г. – зодия КОЗИРОГ
През новата 2013 звездите препоръчват съсредоточаване върху пози­тивни мисли и емоции. Мнози­на ги очаква тих хармоничен период, благоприятен за встъпва­не в брак, зачеване и семейни отношения. Желателно е да обърнете повече внимание на самите себе си и на външния си вид. Правете упражнения за поддържане на стегната фигу­ра. От това, как изглеждате до голяма степен ще зависи не само личния ви живот, но и про­фесионалната кариера. Не е изключено да се срещнете със стари познати, които могат да разтопят ле­да във вашата душа и ще ви помогнат да се ориентират в личния си живот. Външната хладина и упоритост ще преп­речват пътя на взаимното раз­биране. Може да получите ободряващи новини и да започ­нете обещаващо начинание. Звездите предупреждават за непредвидени разходи.

През пролетта ще сте настроени за разговори и раз­влечения повече, отколкото за работа, но едва ли това ще ви се удаде. Вие ще влия­ете на развитието на съби­тията и отношенията с хора­та. Ще ви се наложи да се пот­рудите повече от обикновено­то, но не си заслужава да се огорчавате по този повод, тъй като старанията ви ще бъдат забелязани и възнаградени. Съ­ществува вероятност от по­добряване на финансовото положение в резултат на допъл­нително възнаграждение или печалба.

Постарайте се да ус­тановите в отношенията си с хората около вас атмосфе­рата на любов, искреност и до­верие. Някои от вас могат да проявят всичките си интелек­туални и творчески способнос­ти. В пъстрите житейски си­туации днес разчитайте пре­димно на себе си и своята ин­туиция, като не пренебрегва­те и знаците на съдбата. Следете за поведението си пред околните, които наблюдават вашите постъпки, а не обръщат внимание на изре­чените думите. Вероятно при някои от Козирозите ще се появи възможност за издигане по служебната стълбица нагоре. Акти­визират се партньорските от­ношения. Може с успех да се реализирате в предприемачес­ката и финансова дейност.

Външната твърдост на характера може да отблъсква от вас хората, които са се стремили да намерят обща приказка с вас. Есента е благоприятен период за устрой­ване на бита, контакти с при­ятели и познати. Някои могат да проявят пресметливост и стиснатост, която няма да ос­тане незабелязана. Не се от­казвайте и не лишавайте близ­ките си хора от малките удоволствия на живота. Може толкова да се за­дълбочите в личните си ангажименти, че няма да обръща­те внимание на околните. Ве­роятно ще ви се наложи да преразгледате отношенията си с някои хора. Надеждна поддръжка ще бъдат новите, ин­тересни идеи и одобрение­то на влиятелни хора. Не си отказвайте малките удовол­ствия и развлеченията. Те ще ви заредят с много положителни емоции и добро наст­роение.

Не си заслужава да демонстрирате проме­ните на настроението си пред околните. Това се от­нася в голяма степен за же­ните. Събитията през последните месеци на 2013 ще ви позволят да укрепите своите позиции в обществен план. Бъдете внимателни с парите и други ценности, как­то и внимавайте при покуп­ките, тъй като са възможни изненади.

Хороскоп за 2013 г. – зодия ВОДОЛЕЙ
Идващата 2013 година ще бъде отбелязана от вас с търсене във всичко — в любовта, в ра­ботата и т.н. Не в смисъл, че ще търси­те нещо съвършено ново – това ще се отнася за единици. Ще търсите нещо по-добро. И даже за такива свободни в общуването и мисленето хора, като вас, това няма да бъде лесно. Но всич­ко ще се разреши благополучно в края на март и през април.

Кардиналните идеи, замислени от мъжете в средата на май ще имат почти 100 про­центна възможност за осъществяване. Разбира се, само и единствено поло­жителното. Ерата на Водолея е нетър­пима към всичко отрицателно. В началото на периода съдбата ви гот­ви приятни изненади. Позитивното на­строение ще ви помогне леко и бързо да се справите с натрупалата се ра­бота. А тя вероятно не е малко, винаги ще се намерят въпроси, които трябва да сло­жите в ред. В тази „генерална уборка“ на живота ви, ще ви помогнат да се справите ваши­те близки, които ви подкрепят във вся­ко едно отношение. Първото тримесечие на годината е неблагоприятно: апатично настроение, необмислени постъпки.

В последния месеци на годината за вас мо­гат да станат очевидни тези грешки и недостатъци (това касае всички сфери на живота), за които по-рано сте си за­тваряли очите, а сега ще ви се наложи да ги оправите.

По отношение на работата и карие­рата 2013 за вас ще бъде твър­де интересна година. Първо, съдбата ще бъ­де снизходителна към вас и ще ви по-разглези – при много от вас всичко ще се получава лесно и без сътресения. Но от друга страна подобно глезене е винаги измамно. С времето ще бъде­те претоварени от задачи, за които ще е необходимо да се натоварите на 100 процента и да разкриете допълнителните си резерви. Тези от вас, които са замислили да модернизират своя биз­нес или които имат добри технически идеи нека се постараят да ги офор­мят в главата си, а не на хартия (това е желателно поне до края на март). Лятото ще бъде доста енергичен период за вас, за това всички детайлно оформени и ярки идеи имат своя шанс за реализация. Така че мислете! Бъде­те уверени в себе си и в своите способ­ности, изявете се като отличен профе­сионалист.

Съдено ви е в началото на годината да изиграете водеща роля в семейните дела. И не е важно, че вие самите не проявявате никаква инициатива към това. Именно вие сте в състояние да дадете емоционално настроение в до­ма си, във вашите възможности е да помирите враждуващите страни. На­пълно вероятно е, през пролетта да се открият някои негативни стра­ни във вас самите, можете да направи­те някоя необмислена постъпка, която да изненада и вас самите и то не от към най-добрата си страна. Това ще стане повод за раздори, а може би и за сериозен конфликт. С една дума, сами на себе си ще навредите.

Хороскоп за 2013 г. – зодия РИБИ
Новата година пристига и е време да се отърсите от летаргията, която ви е обзела през последните месеци и да се пренесете в мечтите. Ще мечтаете за секс в романтична обстановка. За семейните хора първите месеци на 2013 ще преминат без промени, тъй ка­то вашата природна интуиция за поре­ден път ще ви окаже услуга. В работа­та е възможно да ви направят изгодно предложение. В парично отношение периода по нищо няма да се отличава от януари. По същия начин ще възник­нат големи харчове.

Нищо знаменателно не ви обещават и месеците преди пролетта. Това е времето преди рождената ви дата, а след това започва вашата индивидуална но­ва година. Древните астролози са счи­тали, че това е период, в който трябва да си направите равносметка, да въве­дете ред в работата и плановете си, за да завършите и поставите всяко нещо на мястото му.

Старайте се да не планирате сложни неща, по възможност стремете се да доближите живота си до състояние на „безветрие”. Сега за вас е особено ва­жно емоциите ви да бъдат положител­ни. Избягвайте конфликтите и не се опитвайте да помогнете на целия свят, отпочинете си. Не проявявайте инициатива, сега за вас е по-добре да се ориентирате в мне­нието на окръжаващите ви. Не бързай­те да изказвате собственото си мнение и да споделяте преживяванията си.

Вие балансирате между миналото и бъдещето: ще ви се наложи да се спра­вите с резултатите от допуснатите греш­ки, които може би не са най-добрия на­чин да се въздейства на настоящото по­ложение. Последните месеци на 2013 – време за нови инициативи и промени.

В средата на годината може да се почувствате като затворници на до­макинската работа. Възможни са кон­фликти с най-близките ви заради ината ви или противоречивата ви натура. Във всеки случай, по-добре ще бъде ако от­стъпите. Що се касае до личния ви живот, то е възможно да попаднете в парадоксал­на ситуация, но ще излезете от нея с чест.

Полагайки максимум усилия, реал­но ще получите ценен опит, а е напъл­но вероятно и възнаграждение да по­лучите.

Сега за вас ще бъдат актуални въ­просите на търсене на взаиморазбиране с най-близките ви хора. Постарай­те се по-точно да формулирате мисли­те си. Не е изключено да започнете та­ен роман. При възпитанието на децата си трябва да имате предвид това, че много по-лес­но и по-ефективно можете да постигне­те целите си по мирен път, отколкото ако се налагате.

От втората половина на годината на­стъпва по-благоприятен период в любо­вта. Вие ще поемете лидерската роля в амурните дела.

Началото на периода поне е благоприятно към Рибите по отношение на трудовата дей­ност. Тези от вас, които искат да оста­нат на работното си място ще получат изгодно предложение. Не е изключе­но това да бъде увеличаване на работ­ните задължения. Ако сте приели пред­ложението и сте се съгласили да ви по­вишат, скоро ще почувствате, че новите задължения са пряко свързани с нови отговорности. Сега на плещите ви ще легне по-тежък товар и нови задълже­ния. Отговорността за другите и разши­ряването на задълженията ще ви натоварят допълнително и ще ви откъснат от личните проблеми и нерешени задачи. Ще почувствате умора от работата. Тези от вас, които са планирали нещата си за по-дълъг период от време ги очаква творческа и интензивна дейност. Нови­те лица, новите отговорности и отговор­ността за бизнеса ви ще направи живо­та ви по-богат, разнообразен и интересен. Водовъртежът на събитията и нови­те дела ще ви погълнат изцяло.

Усмихнато и слънчево настроение идва с настоящият вторник. Денят е доста по-леко ангажиран спрямо...
eye 1877 07:11 | 05.03.2013
ОВЕН 21 март - 19 април Изразителни възможности за успех Чрез контакти в обществените среди и с...
eye 2134 09:55 | 03.03.2013
ОВЕН 21 март - 19 април Хубави постижения Първият мартенски ден ще ви радва с добро развитие....
eye 2341 07:43 | 01.03.2013
ОВЕН 21 март - 19 април Напрежение, но и сполука С не по-различно темпо от отминалите делнични дни,...
eye 1921 06:58 | 28.02.2013
От змията те побиват тръпки - дори само като я споменеш. Тя кара момичетата да подскачат по-бързо върху...
eye 6211 13:50 | 31.12.2012
Хороскоп
венета райкова посрещна новата година под вода
Венета Райкова е известна със странните си приумици, обаче този път задмина самата себе си....
eye 64613
двойка изпробвала за 3 месеца 365 пози от кама сутра
Емили и Крис са използвали 3D апликация на древната книга за любовта. Емили Хайли твърди,...
eye 85064
жени и тачо годеж
Променен, поне на пръв поглед и покаял се, Тачо реши са изненада Жени с романтично поведение и...
eye 50478
 
Намерете ни и във Facebook или Twitter
Позоваването на съдържание от сайта задължително с хиперлинк към оригиналното.